Hos oss kan du velge om du vil betale med kredittkort eller få med faktura og betale først etter å ha mottatt varene .
Du kan også velge å betale på avbetaling (se egne betingelser og renter fra Klarna).

OBS! Minstebestilling er kr 200,-

OBS! Varer merket med "frakt innhentes og kommer på egen faktura" må fortsatt frakten forhåndsbetales. Dette gjelder i hovedsak varer som veier mer enn 35 kg pr vare.

Privatpersoner som handler i nettbutikken har 14 dagers angrerett (se kjøpsbetingelser).

Om angreretten benyttes betaler kjøper selv returporto.

Ved uavhentede pakker blir kunden belastet porto tur/retur + gebyr kr 100,-.

Reklamasjonsrett etter norsk kjøpslov.

Reklamasjon - forbrukerkjøpsloven av 21.juni 2002

§ 27. Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.
Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Angrerett - angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er motatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Dersom du oppdager feil eller mangler på varen, eller dersom varen ikke svarer til forventningene vil vi gjerne ha tilbakemelding så snart som mulig , Det er 14. dagers returrett på ubrukte varer. Returomkostninger dekkes av kunden så sant det ikke gjelder reklamasjon. Ved retur i forbindelse med reklamasjon dekker vi omkostningene. Dette må forhåndsavtales! Varen må returners i samme stand som den ble levert. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Varen må returneres innen 14 dager, og vi ber dere vennligst kontakte oss før retur.

Ta kontakt med oss før du sender varen tilbake. Fyll ut vedlagte angrerettskjema og legg ved en kopi av fakturaen, samt ditt eget navn og adresse og kontonr. inne i pakken. Returportoen dekkes av kunden, retur må derfor ikke sendes i postoppkrav til oss. Varer som returneres i oppkrav vil ikke bli hentet.
Kjøpesummen vil bli refundert når vi har mottatt og kontrollert at varene er i som-ny-tilstand. Vi vil da refundere kjøpesummen for varen. Fraktkostnader returneres ikke.
Returretten gjelder ikke spesialproduserte eller spesialbestilte varer. Disse kan kun returneres dersom det er en feil på varen. Ta vare på kvitteringen for retursendingen. Vi kan ikke holdes ansvarlig for returnerte pakker som kommer bort i posten.
Salgsvarer returneres ikke med mindre de har feil eller mangler ved levering.

RETUR UAVHENTET PAKKE:

Pakker som ikke blir hentet på posten av kunde, blir etter 14 dager sendt oss i retur. Omkostningene med dette må dekkes av kunden.
Vi forsøker å få fatt i kunden for å avklare som har skjedd. Hvis kunden ønsker varen tilsendt på nytt må returporto og ny porto først betales inn.
Har kunden handlet med Klarna Faktura så vil det påløpe purregebyr og renter. Det vil alltid lønne seg å hente ut pakken for kunden, og heller nytte angreretten.

Omkostningene vil variere etter portosats tur/retur, gebyr og renter fra Klarna.

Klarna er Europas ledende leverandør av faktura- og finansieringsløsninger til netthandel.

Klarna har med sine tjenester Klarna Faktura og Klarna Konto, blitt Skandinavias mest populære betalingsmåte da du som kunde alltid får hjem varene før du betaler. Betalingsprosessen er den raskeste på nett idag, og Klarna legger stor vekt på at du som forbrukerne skal kunne føle deg trygg når du handler på nett.

Med Klarna Faktura handler du enkelt via personnummeret ditt. Du betaler alltid etter at du har mottatt varen.

Tjenesten Klarna Konto passer for deg som vil dele opp betalingen og samle alle delbetalingskjøp på en faktura. Alle kjøp du gjør med Klarna Konto i en måned vil samles på èn enkelt faktura som du mottar i midten av neste måned. Dessuten kan du alltid selv bestemme hvor mye du ønsker å betale hver måned.

Link til Klarnas Allmenne vilkår.
Link til Standardiserte Europeiske opplysninger om forbrukerkreditt.